Paglalayag at pagdating ni magellan sa pilipinas comic of carbon dating circular reasoning

Posted by / 10-Feb-2020 10:27

Paglalayag at pagdating ni magellan sa pilipinas

Noong 1519, nagsimulang maglakbay si Ferdinand Magellan (Fernando Magallanes) mula sa Espanya upang isagawa ang unang paglalayag sa paligid ng mundo.

Ang pangangalakal ay isinagawa sa pamamagitan ng mga galeon na naglalayag sa pagitan ng Canton at ng Acapulco, Mehiko, kung kailan ang Pilipinas ay gumaganap bilang daungan, angkatan, at luwasan ng mga kalakal.

Lord Jesus Christ,only Begotten Son Lord God, Lamb of God, Son of the Father You take awaythe sins of the world Have mercy on us.

You take awaythe sins of the worldreceive our prayer.

Nagpatayo si Magellan ng isang krus sa nasabing mga lupain.

Pagkaraang ipakilala nina Raha Kolambu at Raha Siagu si Magellan kay Raha Humabon ng Cebu.

paglalayag at pagdating ni magellan sa pilipinas-16paglalayag at pagdating ni magellan sa pilipinas-90paglalayag at pagdating ni magellan sa pilipinas-10

Pagkaraan ng paglaya ng Mehiko mula sa kapangyarihan ng Espanya noong 1821, tuwirang pinamahalaan ng Espanya ang Pilipinas mula sa Madrid, sa halip na mula sa Acapulco, Mehiko.